Šta je laser? Sama reč je ustvari akronim koji je i u srpskom i u engleskom jeziku postao imenica. U engleskom jeziku čak postoji i u obliku glagola - "to lase". Akronim je praktično dobijen iz definicije.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sada vam je verovatno i jasno zašto je akronim ušao u upotrebu. U slobodnom prevodu pojačavanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja. E sada je sve potpuno jasno.

Karakteristike laserske svetlosti

Svetlost dobijena laserima je daleko više monohromatska, direktnija, snažnija i koherentnija nego bilo koja dobijena iz bilo kog izvora.

Monohromatska - sva svetlost iz jednog izvora je iste talasne dužine (pa stoga i iste boje). Talasna dužina svetlosti pojedinog lasera određena je količinom energije koju elektron otpušta pri prelaz na niži energetski nivo.

Koherentna - svi fotoni se kreću u jednom smeru.

Usmerena - laserski zrak je usmeren u jednu tačku tako da je velikog intenziteta, za razliku recimo od svetlosti koja se dobija iz sijalice a koja je raspršena i slabog intenziteta.

Zbog svih ovih karakteristika laserskog zraka možemo ga vrlo precizno kontrolisati i iskoristiti u raličite svrhe. Naravno i za graviranje - lasersko graviranje. Preciznost koju postižemo prilikom graviranja je oko "dve stote" rečeno zanatskim jezikom, ili da pojasnimo milimetar se deli na 50 delova. Prilikom sečenja dobijamo rez koji je oko 0.15 mm.

Treba takođe napomenuti da se različite vrste lasera razlikuju u ovim karakteristikama kao i u talasnim dužinama, veličini, efikasnosti. Ne postoji ni jedan laser koji je pogodan za sve namene ali određenom kombinacijom nekih svojstava mogu se učiniti stvari koje su pre pojave lasera bile nemoguće. Oni se namenski proizvode i njihova primena je zaista široka.

Laserski sistemi koje poseduje Aspen su namenjeni za fino graviranje, precizno sečenje i markiranje  različitih vrsta materijala.