Postoje vrednosti koje prevazilaze vreme, kako u smislu tehnoloških inovacija tako i na polju estetike. Jedna od spona između njih je svakako i lasersko graviranje, novija tehnologija koja je već uspela da se dokaže. Tačnije, lasersko graviranje je tehnologija koja je spoj IT-a, kreativnosti i mašte. Ogromna prednost  za Vas kao potencijalne klijente, a pogotovu za nas je ozbiljno učešće Vaše mašte i Vaše kreativnosti u krajnjem rezultatu našeg zajedničkog rada. U praktičnom smislu lasersko graviranje predstavlja proces prilikom koga dolazi do paljenja, topljenja i isparavanja materijala koji je izložen laserskom snopu. Obrada materijala laserskom tehnologijom ima brojne prednosti. Nema kontakta, proces je čist i suv, fleksibilan i ekonomičan. Kad kažemo nema kontakta doslovce to i mislimo. Jedini alat koji koristimo prilikom laserskog graviranja, sečenja i markiranja je svetlost, odnosno preciznije laserski snop. Laserske gravure su trajne, otporne na hemikalije, UV zračenja i ogrebotine. Lasersko graviranje je od 2004. godine osnovna delatnost firme Aspen.

Aspen - lasersko graviranje nudi sledeće usluge:

  • lasersko graviranje
  • lasersko sečenje
  • lasersko markiranje

Pogledajte neke od naših radova iz različitih oblasti:

Aspen - lasersko graviranje

suveniri, pečati, plakete, natpisi firmi, makete, modeli, privesci, tehničke tablice, inventarski brojevi, etikete, drvene vizit kartice, pokloni, privesci od EVA pene, natpisi, obeležavanje prostorija, 3D slova, čestitke, ikone... galerija

Aspen - lasersko graviranje poseduje laserske sisteme jednog od svetskih lidera u proizvodnji ovih vrsta mašina - Epilog Laser Engraver

 

 

 

 

Aspen - lasersko graviranje i sečenje. Izrada pečata, tehničkih tablica i modela - Požega - Srbija

Grb Srbije
    Poštovani,

U skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa (”Službeni glasnik RS”, broj 101/2007) kojim se uređuje namena, izgled i upotreba pečata koje u vršenju poslova iz svog delokruga koriste Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnih građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, Republičko javno pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i pečata koji koriste javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom

OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO

da je po rešenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije, Uprave za upravne poslove

Samostalna trgovinsko zanatsko uslužna radnja “Aspen”

sa sedištem u Požegi, ulica Cara Lazara br. 18 a na osnovu odredbi člana 16. stav 2 Zakona o pečatu državnih I drugih organa (”Službeni glasnik RS” broj 101/07), člana 192. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službni list SRJ” broj 33/97 I 31/01 I “Službeni glasnik RS” broj 30/10), člana 16. I 68. Pravilnika o unutrašnjem uređenu i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova ST 01 str. Pov. broj 3328/12-5 od 03.04.2012. godine i ovlašćenja ministra 01 broj 5691/08 od 22.07.2008. godine

OVLAŠTENA ZA IZRADU PEČATA DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA

Šta je laser? Sama reč je ustvari akronim koji je i u srpskom i u engleskom jeziku postao imenica. U engleskom jeziku čak postoji i u obliku glagola - "to lase". Akronim je praktično dobijen iz definicije.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sada vam je verovatno i jasno zašto je akronim ušao u upotrebu. U slobodnom prevodu pojačavanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja. E sada je sve potpuno jasno.

Karakteristike laserske svetlosti

Svetlost dobijena laserima je daleko više monohromatska, direktnija, snažnija i koherentnija nego bilo koja dobijena iz bilo kog izvora.

Monohromatska - sva svetlost iz jednog izvora je iste talasne dužine (pa stoga i iste boje). Talasna dužina svetlosti pojedinog lasera određena je količinom energije koju elektron otpušta pri prelaz na niži energetski nivo.

Koherentna - svi fotoni se kreću u jednom smeru.

Usmerena - laserski zrak je usmeren u jednu tačku tako da je velikog intenziteta, za razliku recimo od svetlosti koja se dobija iz sijalice a koja je raspršena i slabog intenziteta.

Zbog svih ovih karakteristika laserskog zraka možemo ga vrlo precizno kontrolisati i iskoristiti u raličite svrhe. Naravno i za graviranje - lasersko graviranje. Preciznost koju postižemo prilikom graviranja je oko "dve stote" rečeno zanatskim jezikom, ili da pojasnimo milimetar se deli na 50 delova. Prilikom sečenja dobijamo rez koji je oko 0.15 mm.

Treba takođe napomenuti da se različite vrste lasera razlikuju u ovim karakteristikama kao i u talasnim dužinama, veličini, efikasnosti. Ne postoji ni jedan laser koji je pogodan za sve namene ali određenom kombinacijom nekih svojstava mogu se učiniti stvari koje su pre pojave lasera bile nemoguće. Oni se namenski proizvode i njihova primena je zaista široka.

Laserski sistemi koje poseduje Aspen su namenjeni za fino graviranje, precizno sečenje i markiranje  različitih vrsta materijala.

Aspen poseduje laserske sisteme jednog od svetskih lidera u proizvodnji ovih vrsta mašina - Epilog Laser Engraver.

DISTRIBUTER EPILOG lasera za Srbiju, BiH, Makedoniju i Crnu Goru je preduzeće "Vema" d.o.o. Kruševac  Vema - lasersko graviranje

 

Saradnja Epiloga i Aspena postoji od samog osnivanja radnje i kupovine prve mašine (Legend 24TT 35 W) 2004. godine a na obostrano zadovoljstvo je proširena nabavkom nove mašine (Helix 50 W) 2009. godine.

Pouzdan rad naših mašina i Vama garantuje poštovanje dogovorenih rokova.

Spektar materijala koji se mogu gravirati, seći ili markirati je jako širok.

Mašina Legend 24TT Helix
Snaga 35 W 50 W
Maksimalna površina graviranja 610 x 305 610 x 457
Maksimalna visina materijala 152 mm 234 mm
Rezolucija od 75 do 1200 dpi

Koje materijale možete gravirati, seći ili markirati kod nas? Od drveta, preko klirita do kože i mermera...spisak je dug.

Ispod se nalazi lista nekih od najpopularnijih materijala koje smo obrađivali.

Ako imate neki materijal koji bi želeli da testirate kod nas, slobodno se javite.

 

MATERIJAL GRAVIRANJE SEČENJE MARKIRANJE
Drvo  
Klirit  
Tekstil  
Keramika  
Delrin  
Koža  
Papir  
Guma  
Plastika  
Mermer    
Sunđer  
Čelik    
Prohrom    
Pertinaks    
Staklo    
Bojeni metal    
Poliuretan  
Hromirani metal    
Klingerit  

NAPOMENA: zbog same prirode materijala koji u sebi sadrže PVC nismo u mogućnosti da ih obrađujemo.

Naime, prilikom obrade ovakvih materijala oslobađaju se materije koje u kontaktu sa kisonikom iz vazduha stvaraju vrlo agresivne supstance koje nepovoljno utiču na sve delove mašine a posebno optiku koja predstavlja najosetljiviji deo sistema.